NASTAVNICI I TRENERI

Završila srednju školu za kozmetičarku; dodiplomski studij fizioterapije (bac.fizioterapije), Medicinski fakultet, Rijeka; stručni staž i položila državni ispit. Stručno se usavršavala iz tehnika masaže, voditelja pilatesa i Brain Gym treninga. Završila je obuku za poslove trenera/mentora stručne prakse i predavača na programima stručnih osposobljavanja i usavršavanja wellness djelatnika.

Radno iskustvo:

  • Voditelj stručne prakse i nastavnik – Učilište Lovran – Wellness akademija, Lovran (od 2015)
  • Fizioterapeut, voditelj korektivne gimnastike i pilatesa – Laurana spa, medical wellness centar, Hotel Lovra, Lovran (od 2015)

Završila kozmetičku školu Opatija; stručno se usavršavala iz tehnika masaže i kozmetičke njege, te završila tečajeve: Medicinska masaža, Aroma spa masaža, Refleksna masaža stopala i Tui na kineska masaža. Završila je obuku za poslove trenera/mentora stručne prakse i predavača na programima stručnih osposobljavanja i usavršavanja wellness djelatnika.

Radno iskustvo:

  • Voditelj stručne prakse i nastavnik – Učilište Lovran – Wellness akademija, Lovran (od 2007) –
  • Wellness terapeut i kozmetičarka – Laurana spa, medical wellness centara u hotelu Lovran***, Lovran (od 2007)
  • Kozmetičarka – Fizikalna terapija i rehabilitacija Sanimed, Matulji (2005-2006)
  • Wellness terapeut – Wellness centru hotela Milenij, Opatija(2000-2005)

Po završetku studija agronomije (dipl.agronom), završio školu za Medicinskog masera, stručno se usavršavao na tečajevima iz Shiatsu i Tui na kineske masaže, Refleksne masaže stopala, Yoge i Autogenog treninga. Završio je obuku za voditelja stručne prakse i voditelja vježbi psihofizičkog opuštanja (Yoga, Autogeni trening, Progresivno mišićna relaksacija, Kreativna vizualizacija, Vježbe disanja)

Radno iskustvo:

  • Nastavnik i voditelj stručne prakse – Učilište Lovran-wellness akademija (od 2012)
  • Voditelj yoge, autogenog treninga, wellness terapeut, TKM terapeut – Laurana spa, medical wellness centar, Hotel Lovran, Lovran
  • Voditelj wellnessa – Wellness centar, Hotel Adriatik, Opatija ( 2008-2012)

Specijalist za ljudske potencijale, direktor Terme Sv.Martin (LifeClass hoteli, Slovenija)

Specijalist za malo poduzetništvo, zaposlen na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo, Opatija

Specijalist i učitelj Tradicionalne kineske medicine