stipendija

Prijavi se za Natječaj za stipendije u Učilištu Lovran – Wellness Akademiji

Nagrada za stipendiju  može biti vaša!

Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih raspisuje Natječaj za stipendije u za programe osposobljavanja i usavršavanja u šk.god. 2017./2018.

Nagradni natječaj počinje 01.08.2017. i završava 30.08.2017. godine u 10.00 sati.

 1. Nagrade
  Nagrade se sastoje od sljedećeg:
 • 1 x stipendija u 50% iznosu ukupne školarine (1 x 6.900 kn) za program stručnog usavršavanja Wellness Menadžer/ica
 • 1 x stipendija u 50% iznosa ukupne školarine (1 x 4.950,00 kn) za program stručnog osposobljenja Wellness Terapeut/kinja
 1. Nominacijski postupak za Nagradu
  Na Natječaj za Nagradu kandidati/kinje prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:
 • Ispunjen prijavni obrazac
 • Ispunjeno Motivacijsko pismo

Ispunjeni prijavni obrazac i Motivacijsko pismo potrebno je popuniti putem online obrasca koji se nalazi  na mrežnoj stranici Učilišta Lovran. 

 1. Pravo sudjelovanja
  Pravo sudjelovanja u natječaju „Natječaj za stipendije“ imaju osobe s prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske , a koje ispunjavaju zakonske kao i uvjete upisa definirane programom školovanja za koji se prijavljuj na stipendiju.

Prijavni obrasci:

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju (popunjene obrasce ) potrebno je popuniti i poslati  najkasnije do 30.08.2017. godine do 10.00 sati.

Prijave poslane nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

Pobjednici Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Organizatora www.akademija.wellness.hr 05.09.2017. godine.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na mail: info@wellness.hr ili pročitajte Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju.

Sretno svima!

 1. Opće odredbe
  Nagradni natječaj pod nazivom „Natječaj za stipendije“„ raspisuje Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih, Šetalište M. Tita 19/2, 51415 LOVRAN, OIB: 63202894302 (u daljnjem tekstu: Organizator).
 2. Svrha natječaja
  Nagradni natječaj raspisuje se u svrhu promocije Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih
  • Trajanje Natječaja
  Nagradni natječaj počinje 01.08.2017. i završava 30.08.2017. godine u 10.00 sati
 3. Pravo sudjelovanja
  Pravo sudjelovanja u natječaju „Natječaj za stipendije“ (dalje u tekstu: Natječaj) imaju osobe s prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske , a koje ispunjavaju zakonske kao i uvjete upisa definirane programom školovanja za koji se prijavlju na stipendiju.
 4. Nominacijski postupak za Nagradu
  Na Natječaj za Nagradu kandidati/kinje prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:
  1. Ispunjen prijavni obrazac
  2. Ispunjeno Motivacijsko pismo
  (koje sadrži tekst u kojem se navodi završeno srednjoškolsko obrazovanje / fakultetsko obrazovanje, dosadašanje radno iskustvo, razlog prijave kandidata/kinje na stipendiju te odgovoriti na pitanje:  „Zašto sam ja idealan kandidat/kinja za stipendiju Učilište Lovran – ustanove za obrazovanje odraslih ?“)
  Prijavne obrasce može se naći na mrežnim stranicama Učilište Lovran – ustanove za obrazovanje odraslih : www.akademija.wellness.hr
  Cjelovitu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati  najkasnije do 30. 08. 2017 . godine do 10.00 sati
  Prijave poslane nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.
  Pobjednici Natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Organizatora www.akademija.wellness.hr  05.09.2017. godine.
 5. Nagrade
  Nagrade se sastoje od sljedećeg:
  • 1 x stipendija u 50% iznosu ukupne školarine ( 1 x 6.900 kn ) za program stručnog usavršavanja Wellness Menadžer/ica
  • 1 x stipendija u 50% iznosa ukupne školarine ( 1 x 4.950,00 kn) za program stručnog osposobljanja Wellness Terapeut/kinja
 6. Obveze pobjednika
  Pobjednici Natječaja imaju rok za preuzimanje nagrade i upis u Učilište Lovran – ustanovu za obrazovanje odraslih najkasnije do 10.09.2017. godine, sklapanjem Ugovora o školovanju, jer u protivnom gube pravo na nagradu.
 7. Završne odredbe
  Prijavom na Natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.
  Pogrešne i nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo sudionicima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje na Natječaju.
  Nagrada ne može biti zamijenjena za gotovinu ili prenesena na drugu osobu te sudionici Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
  Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora, objavom na internet stranicama Organizatora.
  Organizator Natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise Republike Hrvatske ili svojim postupcima narušava ugled i šteti ugledu Organizatora.
  Prijavom na natječaj, sudionici pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih prilikom prijave u promocijske i ostale komercijalne svrhe Organizator