vadjenje zuba

Dentalno asistiranje tijekom jednostavnog vađenja zuba

Oralna kirurgija Oralna kirurgija je specijalistička grana dentalne medicine koja se bavi kirurškim zahvatima u području usne šupljine, zuba i čeljusti. Riječ „kirurgija“ kod pacijenta izaziva strah, trebalo bi istaknuti da se u današnje vrijeme gotovo svi zahvati u dentalnoj medicini obavljaju u lokalnoj anesteziji bez prisustva boli. Vađenje zuba Vađenje zuba (extractio dentis) jedan je od najčešćih zahvata u …

kik

Empatija u Stomatologiji i Medicini

Osvrt na predavanje na Kvarnerskim danima 2017. Maša Kik, dentalna asistentica  mentorica je vježbi dentalnog asistiranja na programu prekvalifikacije Dentalni Asistent. Danas, u doba moderne medicine, kad smo preopterećeni novostima, što materijalima, što profesionalnim uređajima koji se rabe u stomatologiji, stvara se dojam da smo pomalo zaboravili i stavili empatiju u drugi plan. Što je empatija?  Prema starogrčkom jeziku, označava …