Dentalne ordinacije suradnici

Dentalne ordinacije u kojima naši učenici provode vježbe i stručnu praksu – pripravnički staž

dotDent ordinacija dentalne medicine

Poliklinika Smile

Dentalna Poliklinika Dr. Jelušić

Dentalni implantoprotetski centar dr.Popadić

Ordinacija dentalne medicine Dalibor Lisko, dr.med.dent.

Centar Dentalne medicine De-Nova

Specijalistička ordinacija za ortodonciju mr.sc. Andrej Katalinić, specijalist ortodont

Ordinacija dentalne medicine Krešimir Dadić

Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju Dr. Nemec

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Petra Kutleša dr.med.dent.

Privatna ordinacija dentalne medicine dr. Vesna Ivić-Rakun

Stomatološka poliklinika dr.Blašković

Viladens dentalni kirurški centar i RTG kabinet

Poliklinika Kalmar

Centrodent – centar dentalne medicine

Stomatološka Poliklinika Delić