DENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA

 

Po završetku školovanja na programu obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje Dentalna asistentica/asistent u Učilištu Lovran polaznici će biti osposobljeni za asistiranje doktoru dentalne medicine pri pružanju dentalnih usluga, sudjelovanju u provođenju profilakse i organizacije ordinacije sukladno s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnoj etici uz  razvijanje profesionalne savjesnosti i humanog odnosa. Osigurali smo iskusne predavače iz struke i suradničke / ordinacije za obavljanje vježbi.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme ili prekvalifikacije:

 • Završena osnovna škola (stjecanje srednje stručne spreme)
 • Završen prvi ili više razreda srednje škole (stjecanje srednje stručne spreme)
 • Završenu srednju školu ( prekvalifikacija)
 • Najmanje 15 godina starosti (stjecanje srednje stručne spreme)
 • Najmanje 17 godina starosti (program prekvalifikacije)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalne asistentice/asistenta

* Ukoliko imate završen jedan ili više razreda srednje škole, a niste maturirali, postoji mogućnost doškolovanja za drugo zanimanje, ali je potrebno položiti razliku predmeta

Program školovanja provodi se u trajanju od 18 mjeseci.

Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje dentalna asistentica/asistent što se upisuje u radnu knjižicu. 

Kad ispune godinu dana pripravničkog staža dentalni asistenti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Postupak prijave i upisa:

 • Početak nastave planiran je za 27. travanj 2019.
 • Prijave za upis zaprimaju se do  25. travnja 2019. godine odnosno do popunjenja slobodnih upisnih mjesta.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. presliku završne svjedodžbe i preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (za program prekvalifikacije) / presliku svjedodžbe osmoga razreda osnovne škole i završenih razreda srednje škole (za program stjecanja srednje stručne spreme)
 2. presliku rodnog lista
 3. presliku domovnice
 4. presliku osobne iskaznice
 5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalne asistentice/asistenta
 6. popunjeni obrazac za prijavu

Za polaznike koji se prijave za upis izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojega je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa stjecanja srednje stručne spreme ili prekvalifikacije te ukupna cijena školarine.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, poštom ili osobno.

Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

 • za plaćanje ukupnog iznosa odjednom gotovinsko plaćanje (odobrava se 5% popusta)
 • mogućnost plaćanja na rate (do 18 rata)

Cijena školarine za kartično plaćanje (odjednom/na rate): 37.800,00 kn

Cijena svakog dodatnog predmeta iz općeg dijela nastavnog plana je 600,00 kn.

Prijave u tijeku.
P
očetak nastave 27.04.2019.

Za rane prijave do 01.02.2019. popust na školarinu u iznosu 2.500 kn

PRIJAVITE SE
Nazovite nas

Po završetku programa polaznici dobivaju svjedodžbu s pravom UPISA U E-RADNE KNJIŽICE