FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 

Po završetku školovanja fizioterapeutski tehničar  je  osposobljen za provedbu fizikalne terapije različitim metodama i tehnikama poput terapijskih vježbi, masaže, elektroterapije, laser, magnet i uzv terapije, krio i termoterapije, hidroterapije. Naučit će procjeniti stanje pacijenta  osnovnim dijagnostičkim postupcima kako bi u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima, izabrali odgovaravarajuće metode te isplanirali i proveli terapijski postupak kod različitih zdravstvenih poremećaja. Osigurali smo iskusne predavače i suradnike za obavljanje prakse. 

Zapošljivost fizioterapeuta je moguća u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacijskim centrima, toplicama, wellness i zdravstveno turističkim centrima, športsko – rekreacijskim centrima, ustanovama socijalne skrbi, klinikama, vrtićima, školama, radnim organizacijama, domovima za stare i nemoćne osobe ili mogu obavljati samostalnu djelatnost.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme ili prekvalifikacije:

 • Završena osnovna škola (stjecanje srednje stručne spreme)
 • Završen prvi ili više razreda srednje škole (stjecanje srednje stručne spreme)
 • Završenu srednju školu ( prekvalifikacija)
 • Najmanje 15 godina starosti (stjecanje srednje stručne spreme)
 • Najmanje 17 godina starosti (program prekvalifikacije)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Fizioterapeutski tehničar

* Ukoliko imate završen jedan ili više razreda srednje škole, a niste maturirali, postoji mogućnost doškolovanja za drugo zanimanje, ali je potrebno položiti razliku predmeta.

Program školovanja provodi se u trajanju od 18-20 mjeseci. Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje Fizioterapeutski tehničar što se upisuje u radnu knjižicu. 

Kad ispune godinu dana pripravničkog staža fizioterapeuti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Postupak prijave i upisa:

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. presliku završne svjedodžbe i preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (za program prekvalifikacije) / presliku svjedodžbe osmoga razreda osnovne škole i završenih razreda srednje škole (za program stjecanja srednje stručne spreme)
 2. presliku rodnog lista
 3. presliku domovnice
 4. presliku osobne iskaznice
 5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fizioterapeutskog tehničara
 6. popunjeni obrazac za prijavu

Za polaznike koji se prijave za upis izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojega je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije te ukupna cijena školarine.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, poštom ili osobno.

Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

PRIJAVITE SE
Nazovite nas
 • Cijena školarine za gotovinsko plaćanje: 21.000,00 kn
 • Cijena školarine  za kartično plaćanje: 22.050,00 kn
 • Cijena svakog dodatnog predmeta iz općeg dijela nastavnog plana je 600,00 kn.

Za naše ranije završene polaznike 15% popusta na školarinu (bez obzira na način plaćanja i rok prijave)

Početak prijave: 01. 06. 2020.  


Po završetku programa polaznici dobivaju svjedodžbu s pravom UPISA U E-RADNE KNJIŽICE

Više tečajeva

Dentalna Asistentica