NASTAVNICI I TRENERI

Naši predavači i mentori dolaze iz prakse te svoja znanja nesebično prenose iz vlastitog iskustva svakom polazniku naših programa školovanja.

Image

Jelica Popić


Dr Jelica Popić, ravnateljica i predavač. Pokretač prvog wellness centra u Hrvatskoj.
Poduzetnica s iskustvom vođenja wellnessa, terapeuta i liječnika.

Image

Jelica Popić


Dr Jelica Popić, ravnateljica i predavač. Pokretač prvog wellness centra u Hrvatskoj. Poduzetnica s iskustvom vođenja wellnessa, terapeuta i liječnika.

Image

Đana Pahor


Naš predavač iz prakse - Đana Pahor dr.med. magistrirala je na poslijediplomskom studiju Menadžment kvalitete u turizmu. Radno iskustvo je stekla na poslovima voditelja odjela za epidemiologiju na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo PGŽ. Od ove godine dr. Pahor je direktorica Crvenog križa, Opatija.
Image

Đana Pahor


Naš predavač iz prakse - Đana Pahor dr.med. magistrirala je na poslijediplomskom studiju Menadžment kvalitete u turizmu. Radno iskustvo je stekla na poslovima voditelja odjela za epidemiologiju na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo PGŽ. Od ove godine dr. Pahor je direktorica Crvenog križa, Opatija.
Image

Branimir Blajić


Od prvog dana rada wellness akademije naš suradnik i predavač iz prakse na ovom predmetu je Branimir Blajić,mr.sci.oecc – s iskustvom direktora ljudskih potencijala u najvećim turističkim objektima u Hrvatskoj, konzultanta, danas generalnog direktora LifeClass Resorta Sveti Martin.
Image

Branimir Blajić


Od prvog dana rada wellness akademije naš suradnik i predavač iz prakse na ovom predmetu je Branimir Blajić,mr.sci.oecc – s iskustvom direktora ljudskih potencijala u najvećim turističkim objektima u Hrvatskoj, konzultanta, danas generalnog direktora LifeClass Resorta Sveti Martin.

Marko Perić


Suradnik i predavač od samog početka rada – Marko Perić dr.sci.oecc.- Magistar znanosti (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Poslijediplomski znanstveni studij ''Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu''). U Učilištu Lovran stalni je suradnik i predavač na predmetu: Poduzetništvo i menadžment u wellnessu.

Katja Miladinović


Višegodišnja suradnica i predavač je Katja Miladinović mr.sci.oecc. – Specijalist komunikacijskog menadžmenta, zaposlena u hotelskoj kompaniji Valamar Riviera. U Učilištu Lovran predavač je na predmetu: Marketing i prodaja u wellnessu.

Marko Perić


Suradnik i predavač od samog početka rada – Marko Perić dr.sci.oecc.- Magistar znanosti (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Poslijediplomski znanstveni studij ''Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu''). U Učilištu Lovran stalni je suradnik i predavač na predmetu: Poduzetništvo i menadžment u wellnessu.

Katja Miladinović


Višegodišnja suradnica i predavač je Katja Miladinović mr.sci.oecc. – Specijalist komunikacijskog menadžmenta, zaposlena u hotelskoj kompaniji Valamar Riviera. U Učilištu Lovran predavač je na predmetu: Marketing i prodaja u wellnessu.

  • Tamara Karleuša, dr. dentalne medicine
  • Dalibor Lisko, dr. dentalne medicine
  • Jelena Skočić, prvostupnica fizioterapije
  • Natalia Jelenčić, kozmetičarka, wellness terapeut
  • Mladen Delač, trener