Nastavnici na programu dentalna asistentica


 

Nastavnici iz opće obrazovnih predmeta


Jasminka Sišul Musinov       

Latinski jezik

Jelena Vlašić

Hrvatski jezik

Hrvoje Badurina

Povijest

Davor Kolarić

Geografija

Dragan Kinkela

Tjelesna i zdravstvena kultura

Snježana Mervcich

Matematika i Fizika

Lea Mandić

Kemija

Tatjana Halavuk

Biologija

Bosiljka Jelača

Informatika

Sara Meszaros

Politika i gospodarstvo