Nastavnici na programu fizioterapeutski tehičar 
 
 

Nastavnici iz opće obrazovnih predmeta fizioterapeutski tehničar


Jasminka Sišul Musinov

Latinski jezik

Jelena Vlašić

Hrvatski jezik

Hrvoje Badurina

Povijest

Davor Kolarić

Geografija

Dragan Kinkela

Tjelesna i zdravstvena kultura

Snježana Mervcich

Matematika i Fizika

Lea Mandić

Kemija

Tatjana Halavuk

Biologija

Bosiljka Jelača

Računalstvo

Sara Meszoros

Politika i gospodarstvo