Suradnici

Suradnici gdje naši učenici provode vježbe i stručnu praksu na programu Fizioterapeutski
tehničar

Thalassotherapia Opatija

Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila. Referentni centar Ministarstva zdravlja za rehabilitaciju srčanih bolesnika. Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravlja. Nastavna Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medicinskog fakulteta u Osijeku. Nastavna baza za provođenje vježbi i stručne prakse na programu sss-prekvalifikacije Fizioterapeutski tehničar Učilišta Lovran – ustanove za obrazovanje odraslih.

Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije Tatjana Stakić, Matulji

Ordinacija djeluje na području Općine Matulji preko 17 godina.

Osim što privatne fizikalne terapije, također su i dugogodišnji ugovorni djelatnici HZZO-a za provođenje kućne rehabilitacije, te provodu vježbe za trudnice koje su sufinancirane od strane Općine Matulji i vježbe za trudnice, mame i bebe sufinancirane od Grada Opatije.